När vårt lagersaldo börjar bli lågt relativt försäljningstakten så tänds en gul varningsikon i Lageranalys, och när vårt lager är slut blir den röd.

När detta inträffar så skickar vi ett mail om påfyllning av kommissionslager till er. Försök fylla på eller ändra Tillgänglighet till Påfyllning planerad eller tänkbar eller Kommer aldrig att fyllas på innan vårt lager är helt slut.


Det finns även möjlighet att få ett mail när lagersaldot för en produkt understiger ett visst värde (t.ex 100 st), s.k. Beställningspunkt


Både Tillgänglighet och Beställningspunkt kan lätt ändras på Lageranalys eller Redigera produktinfo.


Mer information finns längst ned på sidan Lageranalys.