När vårt lagersaldo börjar bli lågt relativt försäljningstakten så tänds en gul varningsikon i Lageranalys, och när vårt lager är slut blir den röd.


Du kan få mail när saldot är lågt som en påminnelse att fylla på eller trycka fler. För att få lagervarningsmail så behöver du ha aktiverat lagervarningar i dina meddelandeinställningar. Mail skickas bara för produkter med tillgänglighet Kan fyllas på omgående. Se undantag härnäst.


Det finns även möjlighet att få ett mail när lagersaldot för en produkt understiger ett visst värde (t.ex 100 st), s.k. Beställningspunkt. Om du fyllt i beställningspunkt så skickas mail även vid Påfyllning planerad eller tänkbar


Väljer du istället Kommer aldrig att fyllas på så skickas inga lagervarningar.


Försök att antingen fylla på lagret, eller annars ändra Tillgänglighet till Påfyllning planerad eller tänkbar eller Kommer aldrig att fyllas på innan vårt lager är helt slut, helst redan efter inleveransen.


Både Tillgänglighet och Beställningspunkt kan lätt ändras på Lageranalys eller Redigera produktinfo.


Mer information finns längst ned på sidan Lageranalys.